Vodstvo


Upravni odbor:

Albin Toni predsednik
Boštjan Zavrl podpredsednik
Aleks Draksler tajnik
Iztok Vuk blagajnik
Miha Stenovec poveljnik
Ferdinand Stenovec 84 član upravnega odbora
Klemen Stenovec član upravnega odbora
Aleš Vrhovnik član upravnega odbora
Gašper Smolej član upravnega odbora
Domen Homar gospodar
Jan Homar predsednik komisije za mladino
Valentina Zavrl predsednik komisije za članice
Tomaž Šifrar predsednik komisije za veterane
Janez Rutar predsednik komisije za odlikovanje
Aleš Bogataj predsednik komisije za zgodovino

Nadzorni odbor:

Marko Jenko predsednik
Alojz Ješe član
Simon Šter član
Jure Grašič član
Franc Cegnar član

Komisija za članice:

Valentina Zavrl predsednica

Komisija za mladino:

Homar Jan predsednik
Eva Šifrer član
Aleš Bogataj član
Luka Toni član
Miha Stenovec član

Komisija za veterane:

Tomaž Šifrar predsednik
Ferdinand Stenovec (1943) član
Albin Toni član

Komisija za vzdrževanje gasilskega doma:

Domen Homar predsednik
Jan Homar član
Martin Pandiloski član
Tim Jamnik član
Gašper Smolej član
Jure Grašič član

Komisija za zgodovino:

Aleš Bogataj predsednik
Luka Toni član
Franc Cegnar član

Komisija za priznanja:

Janez Rutar predsednik
Miha Stenovec član
Albin Toni član
Aleks Draksler član

Komisija za izobraževanje:

Miha Stenovec predsednik
Ferdinand Stenovec (1984) član
Aleks Draksler član

Disciplinska komisija:

Marko Jenko predsednik
Alojz Ješe član
Simon Šter član
Janez Rutar član
Domen Homar član